Arbetsorder (direkt på kund)

Projektrapportering | Arbetsorder (Direkt på kund) | Lönerapportering

Nu med uppdaterat gränssnitt – enklare att rapportera!

Vi har lyssnat på önskemål om att kunna rapportera ett jobb (eller artikel) direkt på kund genom att skapa en arbetsorder.

Rapportera på en arbetsorder enkelt och få bra underlag

Att kunna effektivt hantera och rapportera korta arbetsuppdrag eller enkla åtgärder är avgörande för smidig verksamhetsdrift. Ibland kan den traditionella metoden att låta en administratör lägga upp ett projekt vara tidskrävande och resultera i en överbelastad projektlista. För att optimera denna process och minimera onödig administration har vi implementerat en funktion som möjliggör direkt rapportering på arbetsordern.

Med denna funktion kan den som utför jobbet snabbt och enkelt rapportera sitt arbete direkt på den aktuella arbetsordern, utan att behöva vänta på att en administratör lägger upp ett separat projekt. Detta är särskilt användbart i situationer där jobbet endast består av korta arbetsinsatser över två dagar eller involverar enkla åtgärder som köp eller hämtning på lager.

Genom att tillåta rapportering direkt på arbetsordern kan företag effektivisera sin verksamhet och undvika onödig byråkrati. Genom att utgå från kunden vid rapporteringen kan man skapa en tydligare och mer kundcentrerad arbetsflöde. Detta är särskilt fördelaktigt när arbetsordern skapas antingen av arbetaren själv eller av administratören, vilket ger flexibilitet och anpassningsbarhet i processen.

Exempel 1: Du kanske besöker en kund för att kolla vad felet är – lämnar platsen – och återkommer några dagar senare med reservdelar eller annat material som behövs för att laga felet. Du kan då rapportera dessa ”artiklar” direkt på kundens arbetsorder. Artiklar kan man enkelt välja från en förinlagd lista eller skriva in som fritext.

Exempel 2: Ni har ett lager där folk hämtar saker varje dag, ni skriver idag upp detta på lappar eller i pärmar. Nu kan ni rapportera uttag under månaden och få ut allt som berör en viss kund på ett samlat fakturaunderlag.

Exempel 3: Era arbetare plockar ut förbrukningsmaterial hos bygghandeln och kanske inte kommer ihåg att rapportera exakt vad som togs ut. Nu kan man ta ett foto på det man plockar ut eller på följesedeln och knyta till artikeln vilket kan underlätta för chefen (du?) att se vad som togs ut.

Exempel 4: Städföretag: En städfirma hjälper både privatpersoner och företag med hemstäd, kontorsstäd, storstäd, byggstäd och kanske även fönsterputs och andra RUT-tjänster inom hemtjänst. Arbetaren eller administratören kan skapa arbetsorders direkt som arbetaren sedan rapporterar tid, utlägg och resor på. Underlagen är sedan föreberedda för ROT/RUT eller företag. Har du Fortnox Administration med integrations API kan du skapa fakturan direkt från Jobbtimmar och sedan skicka iväg den via Fortnox.

Tips: Logga in på städdemo för arbetsorders! Användarnamn: stadservice@jobbtimmar.se | Lösenord: demodemo

Funktioner

 • Rapportör kan ange fakturamottagare och beställare själv
 • Rapportera artiklar snabbt på ett jobb
 • Rapportera kunds flera uttag för att samla ihop allt på ett fakturaunderlag
 • Fakturaunderlag i PDF eller skriv ut format för både rapportör och admin
 • Fakturaunderlag/arbetsrapport/arbetsorder kan skrivas ut med eller utan priser
 • Alla rapportörer måste slutrapportera sin del av arbetsorder innan fakturaunderlag kan skapas
 • Knyt mobilfoto till varje artikel
 • Eget ordernummer, kundnummer på arbetsordern
 • Samlat fakturaunderlag
 • Enheter genom förvald lista eller fritext
 • Artiklar genom förvald lista eller fritext
 • Dela upp artiklar i kategorier för att hitta snabbare
 • Ange kunden som företag eller privatperson
 • Förvalda priser med eller utan moms på förinlagda artiklar (bra om man använder samma artiklar ofta)
 • Se pågående och slutförda arbetsordrar (rapportör, admin)
 • Hantera kunder genom eget gränssnitt (admin)
 • Hantera arbetsordrar genom eget gränssnitt, ta bort, ändra statusar (admin)
 • Enkel översikt på rapporterade arbetsordrar och artiklar (admin)
 • Skapa en offert till kund enkelt (admin)
 • Säker SSL anslutning genom https://
 • Möjligheter att be om egna funktioner som kan underlätta för er rapportering

PDF på hur fakturaunderlag/arbetsrapport till en kund ser ut med priser.

Fakturaunderlag/arbetsrapport PDF exempel (med moms)

Fakturaunderlag/arbetsrapport PDF exempel (utan moms)

Samlat fakturaunderlag/arbetsrapport PDF exempel

PDF på hur arbetsorder ser ut utan priser.

Arbetsorder 1 PDF exempel (med moms)

Arbetsorder 2 PDF exempel (utan moms)

Bilder från hur rapporteringen ser ut

Bild på bra rapportering
Bild på bra rapportering
Bild på bra rapportering
Bild på bra rapportering
Bild på bra rapportering

Bild på bra rapportering
Bild på bra rapportering
Fakturaunderlag på arbetsorder

Om JBTMR

JBTMR (Jobbtimmar.se) är ett kraftfullt men enkelt verktyg för att samla in tider & omkostnader på projekt / arbetsorder eller få in lönerapporter från anställda. Prova gratis 2 veckor. Används av hantverkare och många andra som behöver hålla koll på sina tider.