Screenshots, screendumps, skärmbilder av Jobbtimmar

Här nedan hittar du skärmbilder av hur det ser ut att arbeta som anställd med Jobbtimmar. Dessa bilder gäller för kontotypen projektrapportering.

Då sidan är skapad utifrån mobila enheter ser det i stort sett likadant ut på en dator eller surfplatta. Det som skiljer är att tabeller visas på bredden på större skärmar och som rader i en mobiltelefon. Jobbar du mycket med att se dina tider kan det vara bättre att använda dator.

OBS! Bilderna nedan är lite äldre än hur det ser ut just nu! Vi har uppdaterat mycket och det är bättre nu. Testa gärna demon för att se hur det ser ut nu!

Frågor? Mejla eller ring nu till oss. 010 – 188 99 55

Kolla även in bilder på vår andra möjlighet för att rapportera jobb direkt hos kund, klicka här för mer info!

StartsidanStartsidan för inloggning. www.jobbtimmar.se/login
Välkomstsidan efter inlogging med enkla och förståeliga knappar där du väljer vad du vill göra.

Rapportera ny tid genom denna sidan. Admin ställa in olika inställningar för:

  • Använda Servicebil (nummer värde).
  • Använda firmabil kopplad till en körjournal, med regnummer och km rutor.
  • Använda kategorier för utfört arbete.
  • Använda manuell inmatning av utfört arbete.
  • Använda övertid.
  • Format på projektnamn.
Listen för att välja projekt att rapportera på.

Val för firmabil om man har aktiverat den funktionen. Står även mätarställning efter reggnummer för att man skall kunna ha en uppskattad siffra på mätarställning i bilen. Bra att kunna se så man inte kör privat.

Tips: Admin registrerar varje nyår och årsslut mätarställningen och sparar detta för utskrift i körjournalrapport o dylikt. Mätarställningen justeras automatiskt när km för firmabil anges i tidrapporteringen.

Listen med val på frånvaro. När man fyller i frånvaro måste även timmar anges.

Admin kan aktivera kategorier för utfört arbete.

Anställd väljer då huvudkategorin för arbetet som utförts och kan sedan skriva i manuellt mer detaljerat vad som gjorts.

Admin kan ställa in om manuell inmatning är obligatoriskt eller inte.

Har admin aktiverat funktionen att rapportera material från eget lager visas knapp för detta.

Först väljer man projekt att rapportera material för.

Efter detta väljer man huvudkategori och sedan vad man vill rapportera.

Artiklar läggs upp av admin med namn, enhet och ev pris. Enhet kan vara 3 tecken, t.ex. TIM för timme.

Pris är ej obligatoriskt men kan användas för att få en summa på allt i rapporten.

Går även ange annat material om det ej finns med i listen. Då bör man ange så det är enkelt att förstå, t.ex: Spik 1000 st FRP och ange t.ex 10 i antal. Då tog man ut 10 frp av spik där varje frp innehöll 1000 st spik.

Alla anställda i företaget kan även se material som andra rapporterat. Detta för att enkelt kunna se om någon tagit ut det som jag tänker ta ut och undvika dubbeluttag.

Man kan även rapportera med minus – vilket betyder att man lämnat tillbaka X antal av det man valt. Ange då t.ex -10 i antal för att lämna tillbaka 10 av det du valt.

En smidig funktion är snabbkollen de senaste två veckorna. Där ser du en mycket enkel översikt av tiderna. Har du 0 är det rött och du ser det snabbt. Ett smidigt sätt att se så man rapporterat sina tider den senaste tiden.

På sidan Mina tider ser du snabbt utifrån datumspannet rapporterade tider.

Här kan du även skriva ut dem på papper eller skapa en PDF fil av resultatet du ser på sidan.

Är tiderna inte utskrivna av admin som fakturaunderlag kan du ändra dem, annars är de låsta.

Här ett exempel från demosidan av en rapporterad tid.

I denna bild visas allt som går att visa… Admin kan välja bort övertid, firmabil, servicebil.

Du kan även byta lösenord genom sidan Inställningar.

Om JBTMR

JBTMR (Jobbtimmar.se) är ett kraftfullt men enkelt verktyg för att samla in tider & omkostnader på projekt / arbetsorder eller få in lönerapporter från anställda. Prova gratis 2 veckor. Används av hantverkare och många andra som behöver hålla koll på sina tider.