Funktioner & tjänster

JBTMR (Jobbtimmar.se) finns i skrivande stund i ett flertal typer beroende på vad för sorts rapportering som ert företag behöver. Läs mer här nedan om hur man kan rapportera. Skulle ert företag vara i behov av en annan typ av rapportering skicka ett mejl till oss och berätta! I dagsläget är Projektrapportering det som de flesta företagen använder sig av – den innehåller också mest funktioner och kan anpassas till de flesta företagens behov utifrån projekt.

Projektrapportering – mest använt!

Rapporterar ni på projekt där du eller någon i ditt företag lägger upp kunder och projekt via en adminsida är Projektrapportering det ni behöver. Man kan bl.a. rapportera tider och omkostnader mm. Fakturaunderlag tas ut löpande på projekten. Detta är den mest använda kontotypen som t.ex hantverkare (byggare osv) använder sig av.
Läs mer om Projektrapportering här.

Direkt på kund (arbetsorder) rapportering – smidigt!

Om ni hellre vill att rapportören skall ha lite mer frihet och lägga upp fakturamottagare själv och sedan rapportera artiklar på dessa mottagare är Direkt på kund rapportering det du behöver. En annan benämning på detta är arbetsorder på kund. Här kan man rapportera vad som helst på en kund, t.ex Arbetstid, Material, Restid osv. (Kallas artiklar). Den här typen används mer av serviceföretag där jobben inte passar in som projekt.
Läs mer om Direkt på kund (arbetsorder) rapportering här.

Tidrapport för lön – lönerapport enkelt!

Har ni behov av att kunna rapportera era anställdas tider snabbt och enkelt för att ha som löneunderlag finns även Tidrapport för lön. Här finns en hel del möjligheter för en lönerapport. Inget knyts till något projekt eller fakturaunderlag. Låt era anställda skicka in lönerapporten online!
Läs mer om Lönerapportering här.

Körjournal enligt Skatteverkets rekommendationer

Vill ni utöver tidrapportering/jobbrapportering föra en online körjournal finns det stöd för detta. Utifrån Skatteverkets rekommendationer har vi skapat en online körjournal som man för in resor i själv.
Läs mer om Körjournal SKV här.

Export till externa program

På projekt och arbetsorderkonto kan man exportera tider till Visma Lön och Fortnox Lön.

På arbetsorderkonton kan man skapa fakturor direkt i Fortnox via integration.

På respektive sida ovan listas funktioner som ingår. Alla funktioner är inte tillgängliga på alla kontotyper.

Om JBTMR

JBTMR (Jobbtimmar.se) är ett kraftfullt men enkelt verktyg för att samla in tider & omkostnader på projekt / arbetsorder eller få in lönerapporter från anställda. Prova gratis 2 veckor. Används av hantverkare och många andra som behöver hålla koll på sina tider.