Jag vill ha lönetidrapport, projekt och körjournal. Måste man då ha tre olika konton?

Om man utgår från projektrapportering som konto kan man aktivera körjournal. Man får även ut löneunderlag som baseras på timmar som skickas in på projekten. Det finns stöd för Övertid samt går lägga på egna val såsom Traktamente.

Resor kan även rapporteras in på själva projekten i form av bara km eller använda rapporterade tider och länka dem på körjournalen SKV.

Om du undrar mer kontakta oss!

Om JBTMR

JBTMR (Jobbtimmar.se) är ett kraftfullt men enkelt verktyg för att samla in tider & omkostnader på projekt / arbetsorder eller få in lönerapporter från anställda. Prova gratis 2 veckor. Används av hantverkare och många andra som behöver hålla koll på sina tider.